top of page
Abstract Clouds

تاریخچه کلیسای ما

کلیسای ایرانیان ساکرامنتو در سال ۲۰۰۱ توسط کلیسای ایرانیان سن حوزه و بنا بر رویایی که شبانان آن کلیسا کشیش هرمز شریعت و کشیش کامیل نوایی داشتند در ساکرامنتو شروع شد. این کلیسا با حضور چند خانواده ایرانی مسیحی در تاریخ ششم ماه می سال ۲۰۰۱ افتتاح شد و در بیش از بیست و دو سال گذشته سعی خود را کرده است تا پیغام نجات بخش عیسی مسیح را به ایرانیان منطقه ساکرامنتو برساند.

 در طول این سالها کلیسا برنامه ها متنوعی را برگزار کرده است از قبیل کلاسهای تعلیمی مانند مسیحیت چیست؛ زندگی در ملکوت خدا و اصول زندگی مسیحی و کلاسهایی در مورد ازدواج و شفای درون .همچنین یکی دیگر از فعالیتهای هفتگی ما جلسات خانگی و یا سل گروپ میباشد که در این جلسات هفتگی در مورد کلام خدا صحبت میشود که این مشارکت باعث برکت خیلی از افراد در طول این سالها بوده است.

یکی دیگر از برنامه های سالانه ما برگزاری کنفرانسهای تابستانی بوده است که با برنامه های متنوع باعث برکت شرکت کنندگان بوده است.

هدف کلیسای ما این است که با رساندن پیغام نجات انجیل به ایرانیان عزیز باعث برکت آنها باشیم تا همه ایرانیان بتوانند از فیض و محبت خدا بهره مند بشوند و زندگی پیروزمندانه ای داشته باشند.

16_edited.jpg
bottom of page