top of page
Church Pic # 4.jpeg

کلیسای ایرانیان ساکرامنتو

درباره ما،

ما جامعه ای فعال از ایمانداران در راستای ارائه ی خدمات به ایرانیان در منطقه ساکرامنتو هستیم. کلیسای ما محیطی گرم و همگانی را فراهم

می کند که ایرانیان می توانند در آنجا گرد هم آیند، عبادت کنند و در ایمان خود رشد کنند. ما با ریشه گرفتن در آموزه های عیسی مسیح، تلاش

می کنیم فضایی ایجاد کنیم که هم باورهای مسیحی ما و هم میراث فرهنگی غنی فارسی را در بر گیرد. خدمات ما شیوه های مسیحی را با عناصر فرهنگ ایرانی ادغام کرده و تجاربی را ارائه می دهد که در نمایانگر جامعه مسیحی ماست.

 

Horse Rider

باورهای ما

در کلیسای مسیحی ایرانیان ساکرامنتو، ما برای جامعه، مشارکت و همکاری ارزش قائلیم. ما به قدرت دگرگون کننده محبت خدا ایمان داریم و فعالانه در به اشتراک گذاشتن پیام نجات مسیح با جامعه ایرانی و فارسی زبان مشارکت

می کنیم. ما همچنین منابعی را برای ایرانیان ارائه کرده و آنان را تشویق و راهنمایی می کنیم. چنانکه به دنبال راهنمایی معنوی، مشارکت، یا یک  پیوستن به ما هستید، از شما دعوت میکنیم در این سفر باورنکردنی ایمانی

 به ما بپیوندید.

 

ماموریت ما

روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده است تا به فقرا بشارت دهم. او مرا فرستاده تا آزادی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستمدیدگان را رهایی بخشم.

 لوقا ۱۸:۴

 ما در پی آن هستیم که پیام عیسی مسیح را که بشارت رستگاری به فقیران در روح ، و افرادی که اسیر بارهای زندگی هستند اعلام کنیم، به دیگران امید آزادی بدهیم، و به کسانی که تحت ستم و شرایط سخت هستند، شفای عیسی مسیح را نوید دهیم. ما از طریق عبادت، اطلاع رسانی و خدمات گوناگون،

می کوشیم ظرف محبت خدا باشیم و امید، بازسازی و دید معنوی را برای همه  به ارمغان بیاوریم. ماموریت ما ایجاد فضایی فعال است که در آن افراد بتوانند قدرت تغییر دهنده عشق مسیح خداوند را تجربه کنند و در سفر ایمانی خود آرامش، حمایت و هدف زیستن را پیدا کنند.

bottom of page