top of page
Hands Up


با کمک مالی خود تفاوت ایجاد کنید

امروز هدیه دهید

هدیه ی شما به کلیسای مسیحی ایرانیان ساکرامنتو قدرت تغییر یک زندگی را دارد. با حمایت شما، ما می توانیم از نظر معنوی، ارتباط و حمایت افراد را  برای شکوفا شدن در جامعه مسیحی پوشش دهیم. شما با مشارکتتان، به ما کمک می‌کنید تا رشد، احساس تعلق و امید را حفظ کنیم.

 

به‌عنوان یک سازمان غیر دولتی ثبت‌شده، کمک مالی شما شامل کسر مالیات می شود. به ما در این مأموریت بپیوندید تا پایه معنوی قوی تر و آینده ای روشن تر برای همه ایجاد کنیم. امروز هدیه دهید و شاهد تاثیرات آن باشید. ب اشید.

 پرداخت Zelle را به آدرس زیر ارسال نمایید :
iccsacramento2023@gmail.com

چک را به نام زیر بنویسید:
کلیسای ایرانیان ساکرامنتو

کمک مالی شما به کجا خواهد رفت

روش‌های مختلفی را که کمک مالی سخاوتمندانه شما در زندگی جامعه شما تغییر می‌کند را کاوش کنید!

برنامه ها

کمک های مالی شما از برنامه های مختلف کلیسا را حمایت می کند که نیازهای معنوی ایرانیان در ساکرامنتو را برآورده می کند. از خدمات عبادی و مطالعات کتاب مقدس گرفته تا برنامه‌های جوانان و کودکان، مشارکت شما ادامه عملکرد و رشد این اقدامات

 را تضمین می‌کند.

امکانات & منابع

کمک‌های شما به حفظ و بهبود امکانات کلیسا کمک می‌کند، و محیطی دلپذیر و مساعد برای عبادت، مشارکت و رشد معنوی تضمین می‌کند. این کمک ها شامل تعمیر و نگهداری تسهیلات، ارتقای تکنولوژیکی، و در دسترس بودن منابع برای برنامه ها و گردهمایی های آموزشی و کلیسایی میباشد.

تلاش های فراگیر

سخاوت شما به کمک مالی به تلاش های اطلاع رسانی با هدف به اشتراک گذاشتن پیام عشق مسیح در جامعه

ایرانی کمک می کند. این کمک ها شامل برنامه های بشارتی، رویدادهای اجتماعی و منابع برای دسترسی به ایرانیان  و راهنمایی و حمایت معنوی آنها است.

رویدادهای جامعه

کمک های مالی شما از سازماندهی رویدادهای اجتماعی که ایرانیان را با روحیه رفاقت و جشن گرد هم می آورد، حمایت می کند. این رویدادها شامل جشنواره‌های فرهنگی، گردهمایی‌های ویژه تعطیلات، و فعالیت‌های اجتماعی میباشد که حس تعلق و اتحاد را در جامعه مسیحی ایرانی تقویت می‌کند. 

پشتیبانی جامعه

کمک های مالی به منظور ارائه کمک های عملی و حمایت از مهاجران ایرانی و افرادی که با شرایط چالش برانگیز روبرو هستند انجام می شود. این ممکن است شامل منابعی مانند کلاس های زبان، کمک های شغلی، خدمات مشاوره، و کمک های بشردوستانه باشد.

تاثیر جهانی

با کمک مالی به کلیسای مسیحی ایرانی ساکرامنتو، از مأموریت ها و ابتکارات جهانی که فراتر از مرزهای محلی است، حمایت می کنید. مشارکت شما موجب ایجاد کمک مالی برای حمایت از پروژه‌های بشردوستانه مسیحی در ایران و سایر نقاط جهان میشود و باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد فراتر از جامعه نزدیک ما می‌شود.

کمک مالی شما 

bottom of page